آیا بحث مهاجرت باعث تشدید کمبود پزشک در ایالات متحده می شود؟ در اینجا نحوه رفع آن آمده است!


مشاور ارشد آندریا گادفرد-براون درباره کمبود پزشک در ایالات متحده و راه های بهبود آن بحث می کند. آندریا در طول زندگی حرفه ای خود، خود را وقف تسلط بر پیچیدگی های مهاجرت مرتبط با مراقبت های بهداشتی کرده است. تمرکز او در ارائه نمایندگی قانونی حیاتی برای بیمارستان ها و گروه های پزشکی است. او به طرز ماهرانه ای فرآیندهای پیچیده ای را که برای کمک به این مشتریان در استخدام اتباع خارجی از جمله پرستاران، پزشکان، دستیاران پزشک و غیره وجود دارد، هدایت می کند.

اگر سوالی دارید همین امروز با قانون مهاجرت براردی تماس بگیرید.

منبع: https://berardiimmigrationlaw.com/is-the-immigration-debate-worsening-us-doctor-s،rtage-heres-،w-to-fix-it/

کتاب شیمی مواد غذایی.