دانشجویان F-1 – به روز رسانی خط مشی – موسسه حقوقی مورتی

15 ژانویه 2024

ارسال شده در ساعت 06:31
در مقر
توسط شای تیلور

با سیاست جدید F-1 USCIS در مورد مسائل مختلف، از جمله مجوز استخدام، بازگرداندن به کار، و تغییر / تمدید وضعیت، برنامه ریزی آینده مهاجرت برای دانشجویان کمی آسان تر شده است. مهمتر از همه، USCIS بیان می کند که شروع پرونده گرین کارت در تضاد با قصد غیرمهاجر F-1 نیست!

منبع: https://www.murthy.com/2024/01/15/f-1-students-policy-update/

کتاب شیمی مواد غذایی.